1. Ceny

Pre našich klientov platia ceny uvedené na stránke alebo ceny kalkulované našim obchodným oddelením. Pre stálych klientov poskytujeme individuálne zľavy.

2. Objednávanie tovaru

Objednávky príjmame emailom na adrese telefonicky na čísle 0948 886 221, alebo cez objednávkové formuláre. Následne Vám bude zaslaná cenová ponuka s popisom a cenou služieb a tovaru. Svojim podpisom alebo potvrdzujúcim emailom objednávateľ súhlasí a záväzne si tovar objednáva. Dodávateľ môže požadovať od klienta zaplatenie zálohy až do výšky objednávaného tovaru. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň od 9:00-18:00 hod.

3. Dodacia lehota

Dodacia lehota je určená pri každej objednávke osobitne na základe náročnosti a dostupnosti. Dĺžka dodania Vám bude oznámená po obdržaní Vašich požiadaviek. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do do 5-10 pracovných dní.

4. Spôsob dodania tovaru

Tovar podľa jeho veľkosti zasielame Slovenskou poštou ako list, alebo balík prvej triedy, doba doručenia je do 2 pracovných dní. Vyhotovenú objednávku si tiež môžete vyzdvihnúť v sídle našej prevádzky na Drevárskej 23 v Pezinku. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá slúži aj ako záručný list.

5. Platba za tovar

Uprednostňujeme platbu prevodom na účet. Pre našich stálych odberateľov vyhotovujeme faktúry s 2 týždňovou splatnosťou. Tovar posielaný poštou môžete podľa dohody uhradiť formou dobierky, pri jeho preberaní, alebo prevodom na účet podľa priloženej faktúry.

6. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí a oboznámiť predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu v prípade poškodenia. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry poštou, kuriérskou službou, alebo osobne na našu adresu.

7. Odchýlky farieb

Nezodpovedáme za odchýlky vzniknuté spôsobom zobrazenia farieb na monitore a technológiou tlačenia (farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú na 100% farbám na monitore). Po dohode je možné vyhotoviť skúšobný výtlačok na overenie farieb.

8. Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte. V prípade, že už Vaša objednávka je vo výrobnom procese, nie je možné ju stornovať. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, ak Vám ju už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je na našej web stránke, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na bankový účet, z ktorého ste zaplatili.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.